Pages

Labels

Slideshow Tingkatan 4

Belajar secara interaktif

Rancangan Pengajaran Tahunan

Bab 7 : Peranan kerajaan dalam perniagaanPERANAN KERAJAAN

PERANAN KERAJAAN BAGI MEMBANTU PENIAGA

  1. Menyediakan penyelidikan dan pembangunan
·         MARDI                                               -    dibidang pertanian
·         LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)       -    untuk getah
·         LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) – industri sawit
·         SIRIM           -    untuk industri teknologi tinggi
·         FRIM            -    untuk perhutanan
·         LKIM            -    untuk ikan

  1. Menyediakan perundangan perniagaan
Contoh akta:
·         Akta Jualan Barangan
·         Akta Sewa Beli
·         Akta Perihal Dagangan
·         Akta Kawalan Harga
·         Akta Timbang dan Sukat

  1. Menyediakan Latihan dan Pengurusan
·         Supaya peniaga berkemahiran dan cekap
                   Contoh Agensi:
·         MARA
·         NPC – Perbadanan produktiviti

  1. Menyediakan kemudahan  infrastruktur  dan ruang niaga
Contoh :
·         Menyediakan bekalan elektrik/air/telefon
·         Bazar/ruang niaga/kilang untuk disewa
Contoh Agensi:
·         MARA
·         UDA HOLDING
·         PKEN

  1. Memberi Insentif Pelepasan Cukai
·         Taraf perintis –pengecualian cukai untuk tempoh tertentu
·         Pengecualian cukai –tak perlu bayar cukai
·         Elaun cukai pelaburan

  1. Menyediakan Kemudahan Pembiayaan
·         Memberi bantuan modal /pinjaman
     Contoh Agensi : MARA
·         Bank Pertanian / Bank Pembangunan dan Infrastruktur

  1. Lawatan Dagangan Keluar Negara
·         Untuk megadakan hubungan 2 hala
·         Buat perjanjian dagangan
     Contoh Agensi: MATRADE / MITI
 
Blogger Wordpress Gadgets -->