Pages

Labels

Slideshow Tingkatan 4

Belajar secara interaktif

Rancangan Pengajaran Tahunan

BAB 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA


BAB 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

Syarikat perkilangan dengan jualan tunai tidak melebihi RM25 juta dan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang.

CIRI-CIRI

 1. Mengeluarkan hampir semua barang pengguna, barang sokongan industri besar dan yang tidak dapat dikeluarkan oleh industri besar seperti sektor pembuatan makanan.
 2. Organisasi mudah, diasaskan oleh keluarga dan pekerja adalah ahli keluarga dan penduduk setempat/jiran.
     3.  Modal terhad menyebabkan penggunaan kaedah intensif buruh. MARA
          dan MIDF memberi bantuan modal kerana kesukaran bantuan kredit
          daripada institusi kewangan.
 1. Terletak di merata tempat dan kurang bergantung kepada kemudahan infrastruktur.
 1. Keluaran tidak menggunakan teknologi tinggi, menggunakan mesin terpakai untuk menjimatkan kos

KEGIATAN IKS

 1. Industri berasaskan sumber
-          berasaskan bahan mentah yang terdapat di kawasan operasi.
-          seperti rotan dan kayu dalam kegiatan membuat perabot.

 1. Industri berasaskan logam
-          melibatkan kepakaran dan teknologi berkaitan kimpalan,
faundari dan mesin bagi menghasilkan barang logam, komponen jentera seperti membuat alat ganti jentera.

 1. Industri berasaskan plastik
-          menghasilkan barang pengguna berasaskan sumber bahan
mentah industri petrokimia seperti menghasilkan bekas plastik.

 1. Industri komponen automatif
-          IKS membekalkan komponen automotif kepada industri membuat kenderaan  seperti lampu kereta, kusyen dll setelah mendapat bimbingan, kepakaran dan bantuan teknologi.

 1. Industri komponen elektrik dan elektronik
-          Syarikat besar memberi hak kepada IKS untuk mengeluarkan
komponen elektronik yang kecil seperti suis, wayar dll
setelah  dibimbing dan dibantu dari segi kepakaran dan modal.


 1. Industri pemprosesan makanan
-          pemprosesan makanan awet, minuman, biskut dll


 1. Industri kimia
-          keluaran petroleum, petrokimia, kimia bukan organik, oleokimia
    

 1. Industri farmaseutikal
-          pengeluaran ubat-ubatan dan bahan aktif untuk rawatan
     penyakit seperti malaria.

KEPENTINGAN IKS

1. Sumbangan kepada masyarakat

    a.   Peluang menceburi bidang perusahaan
    b.   Peluang menggunakan kebolehan, daya cipta dan kreativiti
    c.   Peluang pekerjaan
    d.   Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat

2. Sumbangan kepada negara

    a.   Mengurangkan pengangguran
    b.   Meningkatkan tabungan dalam ekonomi
    c.   Pengagihan pendapatan negara lebih adil kerana IKS menawarkan
          upah yang lebih tinggi kepada pekerja kurang mahir.
    d.   Menyediakan latihan dan kemahiran kepada pekerja
    e.   Mengukuhkan struktur asas industri negara melalui hubung jalin
          dan pemindahan teknologi dengan firma besar dan syarikat antarabangsa.
    f.    Mengurangkan import barang pengguna.

KAITAN IKS DENGAN INDUSTRI BERAT

1. Pemasaran Bersepadu (Konsep Payung)

    -   Hampir 75% keluaran IKS dijual kepada firma besar seperti
          membekalkan   barang  siap dan separa siap.
    -   Industri kereta memperolehi komponen seperti bateri, pintu,
         kusyen dll melalui IKS.
    -    Melalui pemasaran bersepadu, IKS memperolehi pasaran terjamin
         melalui kontrak kerajaan/pasaran terbuka dan bayaran segera.
    -    Faedah yang diperolehi ialah menambahkan modal perniagaan,
         peluang pekerjaan, pengembangan perniagaan, pengurusan lancar
         serta mutu dan kuantiti barang ditingkatkan.

2. Pengaturan Kontrak Khas

    -    bermaksud mengikat perjanjian antara frma kecil dengan firma
          besar dimana firma kecil berjanji membekalkan keluaran mereka
          mengikut syarat dan kriteria ditetapkan.
    -    Manfaat diperolehi ialah jaminan pasaran keluaran, keluaran dan
          keuntungan dapat ditingkatkan dan mendapat pembiayaan daripada
          firma yang membeli.


3. Subkontrak
    -     melibatkan perpindahan pengeluaran satu unit kecil pengeluaran
daripada syarikat besar kepada IKS mengikut syarat dan
kriteria ditetapkan.
    -    Contoh komponen kereta seperti kusyen dibekalkan oleh IKS 
kepada syarikat kereta.
    -    Manfaat diterima oleh IKS ialah firma besar membiayai
perbelanjaan seperti pembelian bahan mentah, kemudahan kredit
dan jaminan pasaran antarabangsa.
    -    Skim Perniagaan Vendor merupakan contoh subkontrak
di mana pengeluar sesuatu komponen akan membekalkan
keluaran kepada syarikat besar/multinasional.

MASALAH IKS

1. Masalah modal dan pembiayaan
    -    bank kurang berminat memberi pinjaman kerana IKS tiada cagaran
kukuh dan status kewangan IKS diragui.

2. Produktiviti dan teknologi rendah
    -    disebabkan kekurangan tenaga buruh mahir dan tidak mampu
melatih pekerja.

3. Kekurangan bahan mentah
    -    disebabkan bahan mentah tidak mencukupi atau tiada di pasaran.
    -    IKS membayar harga bahan mentah lebih tinggi daripada industri besar.   
    -    tidak mempunyai modal yang cukup untuk simpanan stok.4. Masalah pasaran
    -    kekurangan modal menghadkan kemampuan memasarkan produk.
    -    kekurangan kepakaran dalam pemasaran dan kualiti barang rendah.

5. Masalah pengurusan
     -   pengurusan tidak cekap, teknologi ketinggalan zaman, kurang
inovasi menghalang perkembangan IKS

6. Masalah lokasi
-    tiada kemudahan asas mencukupi di tempat operasi dan ada beroperasi
     di belakang rumah.

7. Hubung jalin dengan industri berat
    -    kegagalan memenuhi kontrak atau tidak mendapat subkontrak
kerana kualiti barang dan produktiviti rendah menjejaskan hubungan IKS
dengan industri besar

CARA MENGATASI IKS

1. Program Rantaian Industri (ILP)
-    Program Pembangunan Vendor diperkenalkan untuk membekalkan komponen kritikal kepada syarikat besar.

2. Program penyelidikan dan pembangunan
    -    SIRIM, MARDI dan MPOB membantu IKS mencapai piawaian yang tinggi.
                                      
3. Program pembangunan infrastruktur
    -    PKEN, MIEL, UDA dan MARA menyediakan kemudahan infrastruktur
seperti taman perindustrian dan unit kilang.

4. Program pembangunan dan peningkatan kemahiran
    -    NPC, MARA, MEDEC dan Perbadanan Pembangunan Industri Kecil
(SMIDEC) membantu meningkatkan kemahiran pekerja melalui latihan,
seminar, bimbingan kerja dan pengurusan.

5. Pembangunan pemasaran
    -    MATRADE membantu IKS menembusi pasaran eksport dan
          menjadi pembekal global melalui ekspo, pameran, lawatan perniagaan dll.

6. Program bantuan kewangan
    -    Bank perdagangan dan MARA merupakan sumber kredit IKS.
    -    CGC menyediakan jaminan kepada peminjam.
    -    Pakej kewangan untuk IKS (PAKSI)  yang dilancarkan oleh
SMIDEC menyediakan kemudahan pinjaman dalam bentuk soft loan.
 
Blogger Wordpress Gadgets -->